Torgauten Holding As er et konsern med forretningsadresse i Fredrikstad. Vår virksomhet har røtter tilbake til 2012 da Christian Torgauten begynte med eiendomsutvikling i sentrumsområdet, og har vært under stor utvikling.

Konsernet består i dag av følgende selskaper:

CARD 2 AS

CARD AS ble kjøpt som et single purpose selskap i 2013, og fikk via en Drop-down-fisjon i 2019 nytt organisasjonsnummer og navnet CARD 2 AS. Selskapet har vokst organisk ved oppkjøp av enkelteiendommer, utvikling og drift av utleiegårder i Fredrikstad Sentrum. Selskapet tilbyr utleieboliger på det åpne markedet.

SØCO Eiendom AS

SØCO Eiendom As ble stiftet i 2016, og ble i 2019 kjøpt opp av Torgauten Holding AS. SØCO Eiendom har tilvisningsavtaler med Fredrikstad kommune om drift eiendom, som tilbys boligsøkere som av ulike årsaker er økonomisk vanskeligstilt på boligmarkedet.

Trafikkdrift AS

Trafikkdrift AS er en totalleverandør av tjenester og produkter for arbeid i trafikkerte miljøer, lokalisert i Fredrikstad. Trafikkdrift ble etablert i 2019, og leverer i dag sine tjenester til utviklere og entreprenører i hele Viken.

© 2024 Torgauten Holding AS